Tähtiseura

Anjalan Jumppaseura loistaa Tähtiseurana

Tähtiseura-ohjelma on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen  laatuohjelma, joka kehittää ja tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena toimii Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijät toteutuvat.

Laatutekijät koostuvat osa-aluekohtaisista ( lapset ja nuoret, aikuiset sekä huippu-urheilijat) ja kaikille yhteisistä 

laatutekijöistä. Anjalan Jumppaseura on saanut aikuiset osa-alueen tähtimerkin.

KAIKILLE YHTEISET LAATUTEKIJÄT

Johtaminen ja hallinto  (johtaminen, hallinto, viestintä ja markkinointi)
Urheilutoiminta (urheilijan ja liikkujan polku, valmennuksen linjaus)
Seuran ihmiset (voimavarat ja yhteisöllisyys)
Aineelliset resurssit (talous ja olosuhteet)

AIKUISTEN LIIKUNNAN LAATUTEKIJÄT
Johtaminen ja hallinto: aikuisliikunnan periaatteita
- Seura järjestää säännöllistä aikuisten liikuntatoimintaa, vähintään osa toiminnasta on ohjattua.
- Seura on sitoutunut aikuisiikunnan kehittämiseen
- Seuralla on aikuisliikunnan vastuuhenkilö(t) ja hänellä tukea/resursseja toimintaan

Liikkuja keskiössä
- Osallistetaan liikkujia ryhmässä ja seurassa tuomaan tarpeitaan ja toiveitaan esiin
- Seura tarjoaa joustavia ja kevyen sitoutumisen osallistumisvaihtoehtoja mahdollisuuksien mukaan
- Seura tarjoaa aloitteleville harrastajille ryhmiä tai muuta tukea harrastuksen aloittamiseen ja huolehtii harrastusmahdollisuuksista eri tasoilla
- Seura mahdollistaa osallistumisen liikuntatapahtumiin ja/tai kilpailutoimintaan
- Seuran toiminta on liikkujien saavutettavissa
- Seuralla on toimintatapa siihen, kuinka uudet harrastajat toivotetaan tervetulleeksi seuraan

Aikuisliikunnan monipuolinen sisältö
- Seuran ohjaus- ja valmennustoiminta on suunnitelmallista kaikissa ryhmissä.
- Ohjatut harjoitukset ovat monipuolisia sisällöltään ja toteutukseltaan.
- Ohjatut harjoitukset ovat hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja tukevat liikkujan kehittymistä kokonaisvaltaisesti. 
- Ohjatut harjoitukset ovat fyysisesti ja henkisesti turvallisia
- Ohjatuissa harjoituksissa toimintaa sovelletaan mahdollisuuksien mukaan eri tarpeisiin
- Seurassa kannustetaan myös omaehtoiseen liikkumiseen yksin ja/tai ryhmässä

Yhteisöllisyys aikuisliikunnassa